Sinema ve Din E?itimi

Sinema ve Din E?itimi

Author: Bilal Yorulmaz
$11.95
Sinema ve Din E?itimi adl? bu kitapta, öncelikle Amerikan, ?ran ve Türk sinema tarihi incelenmi?, bu ülkelerdeki sinema din ili?kisi de?erlendirilmi?tir. Konuya dair geni? bir bak?? aç?s? sunan bu tarihi perspektiften sonra sineman?n psikolojik ve sosyolojik gücü somut olaylar ve filmlerle ortaya konmu?tur. Baz? film türlerinin din e?itimi aç?s?ndan elveri?li olup olmad??? da de?erlendirilmi?tir.

Sineman?n örgün ve yayg?n e?itimdeki rolü, ayr? ba?l?klar halinde incelenmi?tir. Filmlerin, e?itim amaçl? kullan?m?n?n tarihçesine, film kullan?m?nda dikkat edilmesi gereken ilkelere, film kullan?m?n?n fayda ve s?n?rl?l?klar?na, filmlerle birlikte kullan?labilecek etkinliklere yer verilmi?, DKAP dersi için kullan?lacak filmlerin seçimi ve de?erlendirilmesi amac?yla bir "Film De?erlendirme Formu" geli?tirilmi?tir.
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Sinema ve Din E?itimi
Author Bilal Yorulmaz
Publisher Dem Yayinlari
SKU BSR-0522
ISBN 9786054036615
Sinema ve Din E?itimi adl? bu kitapta, öncelikle Amerikan, ?ran ve Türk sinema tarihi incelenmi?, bu ülkelerdeki sinema din ili?kisi de?erlendirilmi?tir. Konuya dair geni? bir bak?? aç?s? sunan bu tarihi perspektiften sonra sineman?n psikolojik ve sosyolojik gücü somut olaylar ve filmlerle ortaya konmu?tur. Baz? film türlerinin din e?itimi aç?s?ndan elveri?li olup olmad??? da de?erlendirilmi?tir.

Sineman?n örgün ve yayg?n e?itimdeki rolü, ayr? ba?l?klar halinde incelenmi?tir. Filmlerin, e?itim amaçl? kullan?m?n?n tarihçesine, film kullan?m?nda dikkat edilmesi gereken ilkelere, film kullan?m?n?n fayda ve s?n?rl?l?klar?na, filmlerle birlikte kullan?labilecek etkinliklere yer verilmi?, DKAP dersi için kullan?lacak filmlerin seçimi ve de?erlendirilmesi amac?yla bir "Film De?erlendirme Formu" geli?tirilmi?tir.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day