Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Şiirlerde Yaşayan Tarih

$099

We have run out of stock for this item.


Nice şanlı ve kanlı mücadelelerden sonra sahip olduğumuz bu aziz toprağın değerini kalıcılaştıran şairlerimiz ki tarihimizi ve kültürümüzü gergef gergef işleyip yoğurarak bir milleti teşkil eden fertlerin kaynaşmasına, gönül kafa birliği içinde elele vermesine, müşterek idealler etrafında toplanmasına zemin hazırlarlar. Bu kitaptaki şiirler de, insanımızın tarihini, kahramanlığını, yiğitliğini ve erdemini terennüm eden, geçmişin yüceliklerinde geleceğe güç ve ülkü aktaran güzel örneklerdir. Yani milletin sesinin kendisidir.Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yay?nlar?

ISBN 9789758540211
Dimensions: 0