Şiirlerde Yaşayan Tarih

Save

Desen Kitapevi

$ 6.95 
SKU: ANT-DSN-0039
ISBN: 9789758540211
Ibrahim Refik / Albatros Yay?nlar?

Share:

Gelece?e dönük bir hareketin ad? olan tarih, be?eriyetin bir tecrübe birikimidir. Ve bu tecrübe birikimi, biz ancak o birikimden bir?eyler ö?renebilecek entellektüel kapasiteye sahip oldu?umuz ölçüde faydal?d?r.
?çinde ya?ad???m?z siyasî co?rafyan?n, daha geni? yelpazede kültür co?rafyam?z?n tarihi de, tecrübesinden istifade edilebilecek paha biçilmez bir de?er hazinesidir.
Dört kitaptan olu?an bu seri; okuyucunun tarihin ibret aynas?ndan belli bir ?uur ve terkip ç?karabilmesi ve o ?uurla bugünün meselelerini analiz edebilmesi için kaleme al?nd?

Our brands