Sirin Is Basinda Set-2 (5 Kitap)

Sirin Is Basinda Set-2 (5 Kitap)

$24.95

Çocuklar?n çok sevdi?i ?irin, maceralar?na devam ediyor!

Her çocuk gibi iyi dü?ünceli, iyi kalpli olan ama s?kça hata yapan, kendisinin ve etraf?n?n ba??na i?ler açan ?irin; yine kendisini olmad?k olaylar?n içinde buluyor... Arkada?lar?yla birlikte; balina annesi olmak, bayram harçl??? pe?ine dü?mek, tiyatro oyunu sahnelemek, kom?usunun uzayl? oldu?unu ortaya ç?karmak, arkada?lar?n?n s?rr?n? korumak gibi görevler edinen ?irin, ?? Ba??nda dizisi ile okurlara yine çook e?lenceli bir okuma deneyimi sunuyor.

Title Sirin Is Basinda Set-2 (5 Kitap)
Author Birsen Ekim Ozen
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0008
ISBN 9786050817256

Çocuklar?n çok sevdi?i ?irin, maceralar?na devam ediyor!

Her çocuk gibi iyi dü?ünceli, iyi kalpli olan ama s?kça hata yapan, kendisinin ve etraf?n?n ba??na i?ler açan ?irin; yine kendisini olmad?k olaylar?n içinde buluyor... Arkada?lar?yla birlikte; balina annesi olmak, bayram harçl??? pe?ine dü?mek, tiyatro oyunu sahnelemek, kom?usunun uzayl? oldu?unu ortaya ç?karmak, arkada?lar?n?n s?rr?n? korumak gibi görevler edinen ?irin, ?? Ba??nda dizisi ile okurlara yine çook e?lenceli bir okuma deneyimi sunuyor.

Deal of the Day