Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sirin Is Basinda Set-2 (5 Kitap)

$2495

Çocuklar?n çok sevdi?i ?irin, maceralar?na devam ediyor!

Her çocuk gibi iyi dü?ünceli, iyi kalpli olan ama s?kça hata yapan, kendisinin ve etraf?n?n ba??na i?ler açan ?irin; yine kendisini olmad?k olaylar?n içinde buluyor... Arkada?lar?yla birlikte; balina annesi olmak, bayram harçl??? pe?ine dü?mek, tiyatro oyunu sahnelemek, kom?usunun uzayl? oldu?unu ortaya ç?karmak, arkada?lar?n?n s?rr?n? korumak gibi görevler edinen ?irin, ?? Ba??nda dizisi ile okurlara yine çook e?lenceli bir okuma deneyimi sunuyor.Author: Birsen Ekim Ozen
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050817256
Dimensions: 0