Sevdalım Hayat

Sevdalım Hayat

Author: Zulfu Livaneli
$12.95 $10.95

“Mutlulu?un müzi?ini yakalad?. Gelece?in kap?lar?n? zorlayanlar aras?nda ilk safta.”
Abidin Dino

Title Sevdalım Hayat
Author Zulfu Livaneli
Publisher Dogan Kitap
SKU BSR-0679
ISBN 9786050911992

“Mutlulu?un müzi?ini yakalad?. Gelece?in kap?lar?n? zorlayanlar aras?nda ilk safta.”
Abidin Dino

“U2 onunla sahneye ç?karak onurland?.”
Bono

“Mutluluk verici bir müzi?i var.”
Zubin Mehta

“Ça??n ustas?”
Ya?ar Kemal

“Bizi dünyaya tan?tt?.”
Do?an H?zlan

“Direnç ve umutlar?m?z? biledi.”
Onat Kutlar

Sevdal?m Hayat, Zülfü Livaneli’nin zengin ömrünün k?sa özeti. Kendi deyi?iyle “sürekli sanat üstüne dü?ünen, yarat? sanc?lar? çeken ama dönemin ve ülkenin ko?ullar? gere?i zaman zaman politikadan kaçamayan birinin an?lar?.”

?lk kez 2007’de yay?mlanm?? olan kitab?n geni?letilmi? yeni bas?m?nda foto?raf albümü de yenilendi, kimisi ilk kez yay?mlanan foto?raflarla zenginle?ti. T?pk? yazar?n?n hayat? gibi…

Deal of the Day