Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sevdalım Hayat

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


“Mutlulu?un müzi?ini yakalad?. Gelece?in kap?lar?n? zorlayanlar aras?nda ilk safta.”
Abidin Dino

“U2 onunla sahneye ç?karak onurland?.”
Bono

“Mutluluk verici bir müzi?i var.”
Zubin Mehta

“Ça??n ustas?”
Ya?ar Kemal

“Bizi dünyaya tan?tt?.”
Do?an H?zlan

“Direnç ve umutlar?m?z? biledi.”
Onat Kutlar

Sevdal?m Hayat, Zülfü Livaneli’nin zengin ömrünün k?sa özeti. Kendi deyi?iyle “sürekli sanat üstüne dü?ünen, yarat? sanc?lar? çeken ama dönemin ve ülkenin ko?ullar? gere?i zaman zaman politikadan kaçamayan birinin an?lar?.”

?lk kez 2007’de yay?mlanm?? olan kitab?n geni?letilmi? yeni bas?m?nda foto?raf albümü de yenilendi, kimisi ilk kez yay?mlanan foto?raflarla zenginle?ti. T?pk? yazar?n?n hayat? gibi…Author: Zulfu Livaneli
Publisher: Dogan Kitap

ISBN 9786050911992
Dimensions: 0