Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sermayem Yok Derdimden Baska

$995 $1195

Olman?n bilgisi kitaplarda vard?r ama kendisi olanla hemhal olmadan ele geçmez. Hal sirayet eder demi?ler. Derdin ne ise,ona sahip olanlarla beraber ol ki derman bulas?n. E?k?ya olmak istiyorsan evliya e?i?inde tüketme ömrünü, velayet derdine dü?mü?sen kendi kalbine e?k?yal?k eyleme ! Ki?i sevdi?inin kederinden pay al?rm??, hemderdini öyle bir sev ki derman senin olmamaya utans?n !

Author: Serdar Tuncer
Publisher: Ketebe

ISBN 9789752482302
Dimensions: 0