Senden Sonra Ben

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 15.00
SKU: ANTS-GKK-080
ISBN: 9786053439042
Jojo Moyes / Pegasus YAYINLARI / 2016

Share:

Beni o kadar da s?k dü?ünme. Sadece iyi ya?a.
Sadece ya?a… Sevgiyle, Will.

Louisa Clark ve Will Traynor birlikte alt? ay geçirmi?tir. Koca bir y?l?n yar?s?… Ve bu alt? ay çok ?eyi degi?tirmi?tir. Lou art?k kendi hayallerinden korkan o kasabal? k?z degildir fakat hayat? Will’in istedigi gibi cesurca ya?amay? da ba?aram?yordur. Sevdiklerini kaybeden insanlar?n yollar?na nas?l devam ettiklerini bilmiyordur çünkü Will’in olmad?g? bir dünya onun için hâlâ katlan?lmas? zor bir yerdir. Bo? bir apartman dairesinde ya??yor, havaalan?nda korkunç bir i?te çal???yordur. Ya?asa da onun için hayat diye bir ?ey yoktur, ta ki kar??s?na onu Will’e götüren, kimsenin haberinin olmad?g? bir baglant? ç?kana dek…

Kederden ar?nma yolculugu hiçbir zaman dolambaçs?z degildir ama hayat bazen o incecik çizgide yürürken sunar mucizelerini… Lou sonunda umudu tekrar bulup yeni bir hayat için hayaller kurmaya ba?layabilecek midir?
Hikâyelerin mutlu sonla bitmesi için yola devam etmek gerekir…

“A?ka, kedere ve hayata s?cac?k, komik ve umut dolu bir bak??… Yan?n?za koca bir kutu mendil al?n.”
Stylist

“?a??rt?c? kurgusu, insan? kendilerine â??k eden karakterleri ve kâh aglat?p kâh güldürmesiyle bu kitap resmen kusursuz.”
Glamour

“Gündelik hayat? esprili ve s?cac?k bir dille kaleme alma yetenegine sahip olan Moyes, a?ka inanman?z? saglamadan önce yüreginizi s?zlatmay? ba?ar?yor. Bu kitab? elinizden b?rakamayacaks?n?z.” Sunday Express, S

“T?pk? Senden Önce Ben gibi bu kitap da yas ve yola devam etmek gibi zor konulara ragmen komik ve eglenceli. Vakti geldiginde hepimiz sevdigimiz ?eyleri yitiririz ama Moyes her zaman mutlu son ya?anmasa da yola devam edildigini bize hem dokunakl? hem de esprili bir dille hat?rlat?yor.” Miami Herald

“Kalbi k?r?k bir kad?n?n zor hayat?na dair s?cac?k, hüzünlü ama bir o kadar da komik bir hikâye.” Abendzeitung München

Our brands