Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Seker Toplari - Kasabamizin Sevimli Kahramanlari Serisi 4

$895

We have run out of stock for this item.


Seker Toplari - Allah Bizi Seviyor Serisi 4-6
Hacer Azman

4-Seker Toplari 5-Sevgi Damlalari 6-Sifa Cicekleri (5-6 yas) "Merhaba! Ben uzum Asmasý. uzum baðýnda, arkadaslarýmla birlikte yasýyorum. uzerimde bircok uzum tasýyorum. Bugun Ahmet ve Eda bizim baðýmýza geldiler. Onlara sekerli uzumlerin nasýl olustuðunu anlattým." Neler mi anlattým? Merak ediyorsanýz, hikayemizin sayfalarýný cevirebilirsiniz. " Bu kitap, 5-6 yas grubundaki cocuklarda Allah'ýn nimetlerine karsý farkýndalýk kazandýrmak ve arýnýn yaratýlmasýndaki hikmetleri onlara anlatmak amacýyla, anlasýlýr ve eðlenceli bir dille hazýrlanmýstýr.

Author:
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9789758968855
Dimensions: 0