Seftali Kokulu Masallar

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-567
ISBN: 9786053849025
Anonim / Yakamoz Yayincilik

Share:

Masallar kitapla tan??man?n ilk ad?m?d?r. Henüz okumay? bile bilmedikleri ça?larda çocuklar?m?za okudu?umuz ya da anlatt???m?z masallarla onlar? dil dünyam?z?n zengin renkleriyle tan??t?r?r, masallar arac?l???yla onlara dünyadan söz eder, ya?am? sevdirmek isteriz.

Our brands