Savasci

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-480
ISBN: 9789751408259
Dogan Cuceloglu / Remzi Kitabevi

Share:

Anlaml? ve Co?kulu Bir Ya?am ?çin Sava?ç? kitab?nda böyle bir sava?tan söz ediyoruz. Söz ediyorum de?il, söz ediyoz; çünkü kitab? Arif Bey'le beraber olu?turduk.
Arif Bey kimdir?
Arif Bey, bu kitapta benimle konu?an bir s?n?f ö?retmeni. O beni bulmad?, asl?nda ben onu buldum. Uzun zamand?r ö?retmenlere ula?mak, onlarla bir diyalog ba?latmak gereksinmesi duyuyordum. Arif Bey'i böyle bir aray???n sonucunda buldum.
Arif Bey'in yüre?inde s?k?nt? var. Çabal?yor. Anlamak istiyor, yapmak istiyor. Destek bulam?yor. Ve yaln?z!... (Do?an Cücelo?lu)

Our brands