Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sahitlerin Dilinden Unutulan Büyük Goc

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 30 Ocak 1923 tarihli nüfus mübadelesi sözleşmesinin üzerinden 82 yıl geçti. yüz binlerce insanın karşılıklı olarak yer değiştirdikleri göç olayında içi acı, hüzün ve ayırılık dolu nice hikayeler yaşandı. Ancak üçüncü kuşak mübadiller kendilerinin kısmen, dede ve ninelerinin ise derinden etkilendikleri tarihi hakkında yeterince bigi sahibi değiller. Unutulmaya yüz tutan mübadeleyi, o yıllara şahitlik edenlere anlattırdık. Röportajların satır aralarında şaşırtıcı bilgiler bulacaks ınız. mübadelenin niçin ve daha çok nerelere yapıldığı sorularına cevap verilen bu çalışmada; Sabetaistler (avdetiler) ile tarihi göç arasındaki ilişki de objektif olarak anlatılıyor. Atatürk ile irtibatlandırrılmaya çalışılan adı geçen topluluk kısaca tanıtılıyor. Ayrıca mübadilerde kapsam dışı bırakılan Batı Trakya`nın günümüze kadar ki serüvenine de yer veriliyor. Kitabın sonuna sözleşme metnini de eklemeyi ihmal etmedik....

Author: Emin Akdag
Publisher: Zaman Kitap

ISBN 9789758578689
Dimensions: 0