Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sahabelerle Degerler Egitimi (10'lu Set)

$2495

We have run out of stock for this item.


Ebu Bekir’le sadakati,

Ömer’le öfke kontrolünü ve adil olmay?,

Osman’la nezaketi,

Ali’yle ak?ll? olmay?,

Talha’yla yi?itli?i,

Zübeyir'le kararl? olmay?,
Abdurrahman'la cömertli?i,
Sa'd'la sabr?,
Ebu Ubeyde'yle güvenilir olmay?,
Said bin Zeyd'le kanaatkârl??? ö?renmeye
ne dersin?

Bunlar kim mi?

Peygamber Efendimizin çok sevgili sahabe dostlar?... Onlar gökte parlayan y?ld?zlar gibiler. Bizlere ???k olur ve yolumuzu ayd?nlat?rlar.

Sen de onlar gibi güzel davranarak gökyüzünde parlayan bir y?ld?z gibi olmak ister misin?

Hadi o zaman, Sahabelerle De?erler E?itimi setini okumaya ba?la!

Ve gökte ???l ???l par?lda!Author: Handan Yalvac Arici
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051834061
Dimensions: 0