Sahabelerle Degerler Egitimi (10'lu Set)

Sahabelerle Degerler Egitimi (10'lu Set)

$24.95

Ebu Bekir’le sadakati,

Title Sahabelerle Degerler Egitimi (10'lu Set)
Author Handan Yalvac Arici
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0036
ISBN 9786051834061

Ebu Bekir’le sadakati,

Ömer’le öfke kontrolünü ve adil olmay?,

Osman’la nezaketi,

Ali’yle ak?ll? olmay?,

Talha’yla yi?itli?i,

Zübeyir'le kararl? olmay?,
Abdurrahman'la cömertli?i,
Sa'd'la sabr?,
Ebu Ubeyde'yle güvenilir olmay?,
Said bin Zeyd'le kanaatkârl??? ö?renmeye
ne dersin?

Bunlar kim mi?

Peygamber Efendimizin çok sevgili sahabe dostlar?... Onlar gökte parlayan y?ld?zlar gibiler. Bizlere ???k olur ve yolumuzu ayd?nlat?rlar.

Sen de onlar gibi güzel davranarak gökyüzünde parlayan bir y?ld?z gibi olmak ister misin?

Hadi o zaman, Sahabelerle De?erler E?itimi setini okumaya ba?la!

Ve gökte ???l ???l par?lda!

Deal of the Day