Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Şafak Yazıları 2 Geleneğin İzinde Güne Dair Düşünceler

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Biz birleştirmeye geldik, ayırmaya değil, düsturuyla yola çıkarak kökü gelenekte, dayanağı sebepler âleminde olan güncele dair disiplinlerarası değerlendirmelerini Şafak Yazıları ile sunan Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, bu kez, yine Yeni Şafak gazetesinde, zâhiren daha kısa bir zaman dilimi içinde fakat bâtınen belki de en yoğun dönemlerden birinde kaleme almış olduğu yazılarını Şafak Yazıları II ile okuruyla buluşturuyor. Görünüşte şekle ve surete dayalı işleyen fakat işin özünde dayanaksız tartışmalardan manen bunalıp yeni arayışlar içine giren günümüz insanının bu boşluğu doldurma çabalarına, kökü asırlara uzanan İslam tasavvuf Geleneğinde olan, muhtevası ise fıtratına temayül eden insanoğlunun kadim felsefesini, bilimini, matematiğini işaret eden bütüncül bir mesajı haiz ilim, tarih, edebiyat, kültür ve seyahat yazılarıyla cevap arıyor. 
Kendisine Türkiye’nin Endonezya büyükelçiliği görevi tevdi edilinceye kadar ilk kitabın akabindeki dokuz ay boyunca irfan merkezinde haftalık yazılar kaleme alan Mahmud Erol Kılıç, bu vazife ile yazılarına bir virgül koyuyor ve aslında, aynı idrak ile farklı düzlemlerde görevler ifa edeceğini belirtiyor. Zira derviş ol kişidir ki, bulunduğu her mekânın Yaradan’ın mülkü olduğunun bilincindedir. 
Bir yeri olmayan insan için her şehir ona yerdir 
Derviş nerede gecelerse orası onun sarayıdır 
Merd-i Hudâ için maşrık da magrib de garib değildir 
Zira her nereye gitse orası ona mülk-i Hudâ’dır 
(Hazret-i Hâfız-ı Şîrâzî)

Author: Mahmud Erol Kilic
Publisher: Sufi Kitap Yayinlari

ISBN 9786059778800
Dimensions: 0