Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Şafak Yazıları

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Ümitsizlik diyarına gitme, ümit burada 
Karanlıklar diyarına gitme, güneş burada 
Gönül seni, gönül ehlinin diyarına 
Ten seni, su ve çamur hapsine çeker 
O zaman gönüldaşdan gönül gıdası al da 
Gönlün gıdalansın 
Mevlânâ 
Şafak Yazıları, din, felsefe ve metafizik konular üzerinde yoğunlanmış bir akademisyen olarak tanıdığımız Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın 15 Temmuz hadisesinden gençler arasındaki ahlâkî çözüntüye kadar geniş bir yelpazede yazdığı yazılardan oluşuyor. Yürüttüğü diplomatik görev dolayısıyla İslâm dünyasının en ücra köşelerine kadar uzanan yeryüzü seyahatlerinde dünyada olup bitenleri yerinde gözlemleme imkânı bulan Kılıç, gündemde olan toplumsal, siyasal ve dinî konuları sûfî perspektifinden değerlendirirken can alıcı toplumsal yaralara salt güncel politika, istihbarat ve gazetecilik analizleri üzerinden cevap bulmak yerine, Oluş âleminde her olan bitenin kökleri sebepler âlemindedir, görüşünün izlerini sürerek sadra şifa çözümler arıyor. İslâm tasavvuf geleneğinin kaç asırlık tecrübesine sırtını döndüğü için tefekkür gücünü yitiren ümmetin evlatlarına, günlük olanı yorumlarken de kalıcı esaslardan vazgeçmemeyi, meselelere çözümü taşrada değil içeride aramayı, içeriye dönmeyi hatırlatıyor. 
Son yüzyılda Vahhâbîlik, Selefîlik gibi kutsalla irtibatı kalmayan nevzuhûr modellerin İslâm dünyasını perişan ettiğini düşünen Kılıç, dünyanın sadece siyasi istikrarını değil düşünce dünyasını da alt üst eden emperyalist devletlerin ötekini “köleleştirme” çalışmalarına karşı varlık gösterebilmenin ancak İslâm metafiziğinin zamana, mekâna ve insana dair yaklaşımları, hikmet, irfan, izan kriterleri esas alınarak ilimde, sanatta, siyasette bir Geleneği olmakla mümkün olabileceğini iddia ediyor. 
Şafak Yazıları’nın, manevî tekâmül ve manevî bilgilenme yolunu besleyen damarlarımızdaki tıkanıklıkların açılmasına vesile olması ümidiyle…

Author: Mahmud Erol Kilic
Publisher: Sufi Kitap Yayinlari

ISBN 9786059778602
Dimensions: 0