Saf ve Dü?ünceli Romanc?

Saf ve Dü?ünceli Romanc?

Author: Orhan Pamuk
$7.95
"Bu kitap roman konusunda bildiklerimden ve ö?rendi?im en önemli ?eylerden yap?lm?? bir bütündür."

"Roman okurken kafam?zda neler olup biter?" ba?l??? ve "Romanlar ikinci hayatlard?r" sat?r?yla aç?lan Saf ve Dü?ünceli Romanc?, Orhan Pamuk'un 2009 sonbahar?nda Harvard Üniversitesi'nde, bin ki?ilik Sanders Tiyatrosu'nda verdi?i ve büyük ilgi gören Charles Norton konferanslar?n? içeriyor.

Doksan y?ll?k gelene?inde T. S. Eliot'tan Borges ve Paz'a, Calvino ve Eco'dan Toni Morrison'a edebiyat?n ve sanat?n dünyadaki en sayg?n yarat?c?lar?n? a??rlayan alt? oturumluk konferans dizisinde Pamuk, romanc?lara s?kça yöneltilen "Bunlar? gerçekten ya?ad?n?z m??" sorusundan "Müzeler ve Romanlar"?n benzerli?ine, romanla resim sanat? ili?kisinden romanlar?n yava? yava? ortaya ç?kan ve de?i?en merkezi fikrine, k?rk y?ll?k roman okurlu?u ve otuz be? y?ll?k roman yazarl???n?n tüm sanat? ve zanaat?n? okurlar?yla içtenlikle payla??yor.

"Büyüleyici... Her romanc? bu kitab? okumak ve sanat?n? ustas?ndan ö?renmek isteyecektir." 
-The Daily Telegraph-
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Saf ve Dü?ünceli Romanc?
Author Orhan Pamuk
Publisher Yapi Kredi Yayinlari
SKU BSR-0780
ISBN 9789750836800
"Bu kitap roman konusunda bildiklerimden ve ö?rendi?im en önemli ?eylerden yap?lm?? bir bütündür."

"Roman okurken kafam?zda neler olup biter?" ba?l??? ve "Romanlar ikinci hayatlard?r" sat?r?yla aç?lan Saf ve Dü?ünceli Romanc?, Orhan Pamuk'un 2009 sonbahar?nda Harvard Üniversitesi'nde, bin ki?ilik Sanders Tiyatrosu'nda verdi?i ve büyük ilgi gören Charles Norton konferanslar?n? içeriyor.

Doksan y?ll?k gelene?inde T. S. Eliot'tan Borges ve Paz'a, Calvino ve Eco'dan Toni Morrison'a edebiyat?n ve sanat?n dünyadaki en sayg?n yarat?c?lar?n? a??rlayan alt? oturumluk konferans dizisinde Pamuk, romanc?lara s?kça yöneltilen "Bunlar? gerçekten ya?ad?n?z m??" sorusundan "Müzeler ve Romanlar"?n benzerli?ine, romanla resim sanat? ili?kisinden romanlar?n yava? yava? ortaya ç?kan ve de?i?en merkezi fikrine, k?rk y?ll?k roman okurlu?u ve otuz be? y?ll?k roman yazarl???n?n tüm sanat? ve zanaat?n? okurlar?yla içtenlikle payla??yor.

"Büyüleyici... Her romanc? bu kitab? okumak ve sanat?n? ustas?ndan ö?renmek isteyecektir." 
-The Daily Telegraph-
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day