Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

$995 $1195

We have run out of stock for this item.Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. "Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

Author: Ahmet Hamdi Tanpinar
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759955762
Dimensions: 0