Saadet Asrinda Dogruluk ve Sadakat (Sahabe Hayatindan - 5)

Saadet Asrinda Dogruluk ve Sadakat (Sahabe Hayatindan - 5)

Author: Yusuf KARAGOL
$4.95

Yüce Allah; insanlar doðru yolu bulsunlar ve fâni olan dünya hayatlarýný en az hatayla tamamlasýnlar diye kitaplar, peygamberler ve dinler göndermiþtir. Bizim dinimiz Ýslâm, son gönderilen din olup Peygamberimiz Hazreti Muhammed de (sallallahu aleyhi ve sellem) bu son dinin peygamberidir.

Title Saadet Asrinda Dogruluk ve Sadakat (Sahabe Hayatindan - 5)
Author Yusuf KARAGOL
Publisher Mustu Yayinlari
SKU MUS-191
ISBN 9786050024449

Yüce Allah; insanlar doðru yolu bulsunlar ve fâni olan dünya hayatlarýný en az hatayla tamamlasýnlar diye kitaplar, peygamberler ve dinler göndermiþtir. Bizim dinimiz Ýslâm, son gönderilen din olup Peygamberimiz Hazreti Muhammed de (sallallahu aleyhi ve sellem) bu son dinin peygamberidir.

Allah sevgisinin, hak din üzere yaþamanýn ve güzel ahlâkýn en güzel örneklerini son dinin peygamberi olan Efendimiz Aleyhisselâm göstermiþtir. Son nebi ve son gelen en güzel örnek olmasý sebebiyle sahabîleri, Peygamber Efendimiz'i çok sevmiþ ve saymýþlardýr. Kalplerine, Allah sevgisinin hemen peþine gönüller sultaný Efendimiz'in sevgisini koymuþlar ve her iþlerinde O'nu örnek almýþlardýr. Ýnsanlýk tarihinin en büyük inanç olayý ve en güzel ahlâk örnekleri de Efendiler Efendisi Sevgili Peygamberimiz ve O'nu vefatýný takip eden zaman diliminde görülmüþtür.

Deal of the Day