Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Rüzgarlı Pazar

$795 $995

We have run out of stock for this item.


Rüzgarlı pazar yazarın önceki dört eserinden farklı olarak halk hikayesinden masala doğru yürüyen bir özellik taşımakta. Bu kitap için "Bir kent masalı" tabiri kullanılsa yerinde olur. Mustafa Kutlu; bu uzun hikayesinde esas itibarı ile "yoksulluk" temasını işliyor. Sevginin, dayanışmanın, merhametin destansı hikayesini sunuyor.

Author: Mustafa Kutlu
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759953416
Dimensions: 0