Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ruhumuzun Heykelini Dikerken

$1195 $1395

Bu eser bugün bir ucundan yaşamaya durduğumuz hayatımızdaki değişimi tarif ve tahlil ederken, diğer yandan bu değişimin, bütünüyle bu milletin kendi ruh ve köklerine dönmesiyle gerçekleşeceğini dile getiriyor.

Bu milletin üzerine çöreklenen "ihtiras, tembellik, şöhret arzusu, bencillik, dünyaperestlik, dar görüşlülük, kaba kuvvete tevessül," gibi hastalıkların önüne geçilip; bunların yerine "istiğnayı, cesareti, mahviyeti, diğergamlığı, ilim ve fazileti, evrensel düşünebilme yeteneğini" kazanmanın yollarını gösteriyor.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366561
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 159