Ruha ?ifa 33 Reçete

Ruha ?ifa 33 Reçete

$14.95

Mutlu ve huzurlu bir ya?am hepimizin hakk?. Fakat toplum olarak huzursuzuz. Trafikte huzursuzuz. ?? yerinde huzursuzuz. Evde, sokakta huzursuzuz… Hastay?z… Genç ya?l? hepimizin her yeri a?r?yor. Obezite ald? ba??n? gidiyor. Kalp ve damar rahats?zl?klar? belli ya?lar?n olmazsa olmaz? nerdeyse… Diyabet hakeza… Alzheimer hastalar?n?n say?s? gün geçtikçe art?yor. Her gün avuç avuç ilaç tüketiyoruz fakat çözüm bulam?yoruz; aksine hayata kar?? tahammülsüzlü?ümüz gittikçe art?yor.

Title Ruha ?ifa 33 Reçete
Author Prof. Dr. Sefa Saygili
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0042
ISBN 9786050825374

Mutlu ve huzurlu bir ya?am hepimizin hakk?. Fakat toplum olarak huzursuzuz. Trafikte huzursuzuz. ?? yerinde huzursuzuz. Evde, sokakta huzursuzuz… Hastay?z… Genç ya?l? hepimizin her yeri a?r?yor. Obezite ald? ba??n? gidiyor. Kalp ve damar rahats?zl?klar? belli ya?lar?n olmazsa olmaz? nerdeyse… Diyabet hakeza… Alzheimer hastalar?n?n say?s? gün geçtikçe art?yor. Her gün avuç avuç ilaç tüketiyoruz fakat çözüm bulam?yoruz; aksine hayata kar?? tahammülsüzlü?ümüz gittikçe art?yor.

 

Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Sayg?l?, “bak???m?zdaki” hastal?kl? hallerimizi te?his ederek Ruha ?ifa 33 Reçete sunuyor okurlar?na. Mutsuzlu?un en tesirli ilaçlar?n? s?ral?yor, hangi hallerde kullan?laca??na dair bilgiler veriyor. Bak???m?z? maddenin ötesinde manaya, manayla gelen ?ifaya çeviriyor…

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day