Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Risale-i Nur'dan Dersler Mesnevi-i Nuriye Zerre ve Şemme Risalesi

$895 $995

We have run out of stock for this item.


RiSALE-i NUR KÜLLiYATI içinde özel bir yeri olan Mesnevî-i Nuriye (El Mesneviyy-ül Arabi) adlı eser, Bediüzzaman Hazretleri’nin, kendi ifadesiyle “eski Said’den yeni Said’e” geçtiği dönemin meyvesidir.

Aslı Arapça telif edilen bu eser, yine müellifinin ifadesiyle Risale-i Nur’un “bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir.”

Bu Arapça mecmua, daha sonra , Bediüzzaman’ın küçük kardeşi ve kendisinden on beş sene ders almış olan Abdülmecid Nursî tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

Mesnevi-i Nuriye, tevhide dair çok mühim meseleleri ihtiva eden LEM’ALAR, REŞHALAR, LASiYYEMALAR, KATRE, HUBAB, ZEYL-ÜZ ZEYL, HABBE, ZÜHRE, ZERRE, ŞEMME, ONUNCU RiSALE, ŞU’LE, NOKTA isimli bölümlerden meydana gelmektedir.

Okuyucularımızın, özellikle NUR’DAN KELiMELER ve CÜMLELER ve SORULARLA RiSALE-i NUR DERSLERi adlı kitaplarıyla tanıdığı Alaaddin Başar, Risale-i Nur’un daha iyi anlaşılmasına yönelik bir çalışmayı daha istifadelerimize sundu: RiSALE-İ NUR’DAN DERSLER.

İsminden de anlaşılacağı gibi, ileride yeni bir seri olmasını düşündüğümüz bir çalışmanın bu ilk eseri, asıl risale metni ile omuz omuza duran şerh kabilinden açıklamalardan oluşuyor.

RiSALE-i NUR’DAN DERSLER’in bu ilk kitabı, Mesnevî-i Nuriye’den ZERRE ve ŞEMME risalelerinin izahlarını ihtiva etmektedir.

Hem Mesnevî-i Nuriye kitabının, hem de Zerre ve şemme risalelerinin seçilmiş olması elbette bir takım mühim maslahatlara binaendir. Bu maslahatların en birincisi söz konusu risalelerde geçen bahislerin Risale-i Nur Külliyatı’nın umumu ile bağlantılı olmasıdır.

Böylece, Zerre ve Şemme üzerine çalışılan bu derslerin, Risale-i Nur’un bina edildiği temel meselelerin açıklanması yolunda önemli bir hizmet göreceğini ümit ediyoruz.

Author: Alaaddin Basar
Publisher: ZAFER Yayinlari

ISBN 9789752611764
Dimensions: 1
Pages: : 274