Ramazan Medeniyeti

Ramazan Medeniyeti

Author: ?brahim Refik
$0.99

K?talar ve okyanuslara uzanan co?rafyalar?n renklerinin as?rlar süren zaman dilimi içinde ciddi bir emekle harmanlanmas?yla olu?an köklü bir imparatorluk gelene?ine sahip olan Türk milletinin, kendine has orijinal üslûbu ile ramazan ay?n? idrak etmesini rahmetli Süheyl Ünver, güzel bir ifade ile ramazan medeniyeti olarak nitelendirmektir.
Gerçekten de ecdad?m?z, bir ayl?k zaman dilimine tekabül eden ?slam´?n bu güzel nimetini, iftar?ndan teravihi-ne, mahyas?ndan di? kiras?na, huzur derslerinden sadaka ta?lar?na kadar kendine has bir ?ekilde yorumlay?p hayata geçirerek orijinal bir ramazan medeniyeti ortaya koymu?lard?r.
Bu kitap, madde endeksli sürat ça??n?n içinde günübirlik ve derinliksiz ya?amaya mecbur b?rak?lan insan?m?za derunî bir mânâ buudu olan Ramazan’?n güzelliklerini duyurma gayesiyle kaleme al?nm??t?r.

Title Ramazan Medeniyeti
Author ?brahim Refik
Publisher Albatros Yay?nlar?
SKU BSR-0321
ISBN 9789758540044

K?talar ve okyanuslara uzanan co?rafyalar?n renklerinin as?rlar süren zaman dilimi içinde ciddi bir emekle harmanlanmas?yla olu?an köklü bir imparatorluk gelene?ine sahip olan Türk milletinin, kendine has orijinal üslûbu ile ramazan ay?n? idrak etmesini rahmetli Süheyl Ünver, güzel bir ifade ile ramazan medeniyeti olarak nitelendirmektir.
Gerçekten de ecdad?m?z, bir ayl?k zaman dilimine tekabül eden ?slam´?n bu güzel nimetini, iftar?ndan teravihi-ne, mahyas?ndan di? kiras?na, huzur derslerinden sadaka ta?lar?na kadar kendine has bir ?ekilde yorumlay?p hayata geçirerek orijinal bir ramazan medeniyeti ortaya koymu?lard?r.
Bu kitap, madde endeksli sürat ça??n?n içinde günübirlik ve derinliksiz ya?amaya mecbur b?rak?lan insan?m?za derunî bir mânâ buudu olan Ramazan’?n güzelliklerini duyurma gayesiyle kaleme al?nm??t?r.

Deal of the Day