Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Rahle Boy Cevşenü'l Kebir

$1395 $1500

We have run out of stock for this item.


 • Hattat: Ahmet Hüsrev Altınbaşak
 • Baskı Rengi: 6 Renk Baskı
 • Sayfa Sayısı: 61 Sayfa
 • Cilt Tipi: Bez Kaplama Karton Kapak
 • Boy: Rahle Boy
 • Ebat: En: 19cm. Boy: 28cm.
 • Meal: Mealsiz

İnsanoğlu hayatı boyunca küçük-büyük pek çok musibete düçâr olmakta, ama bunların çoğundan kurtulamamaktadır. Bununla beraber sayamayacağımız kadar istekleri var, ama bunların pek çoğunu elde edememektedir.

İşte musibetlere karşı âciz, istek ve arzularına karşı da fakir olan insan ekmeğe, suya muhtaç olduğu kadar Kadîr-i Mutlak’a yönelmeye, duâ etmeye de muhtaçtır.

Kur’ân-ı Kerîm’de de, Allahü Teâlâ bizden, kendisine yönelmemizi ve duâ etmemizi istemekte, rahmet ve keremiyle bu duâlarımıza icâbet edeceğini bildirmektedir.

İşte bu Cevşenü'l Kebir kitabı da dua ihtiyacımızı karşılamak için Bediüzzaman Hz. leri tarafından Osmanlı’nın son dönem büyük evliyalarından olan, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevi Hazretlerinin Mecmu’atü’l-Ahzab adlı meşhur duâ mecmuâsından derlenmiştir.

Bu eser içerisinde Cevşenden başka neler bulunur?

Bu eserin içerisinde Cevşen duasıyla (Cevşenü'l Kebir) birlikte, Yasin, Mülk ve Nebe Sureleri de bulunmaktadır.

İçindekiler bölümünü aşağıdadır.

Bu kitaba adını veren Cevşenü’l-Kebîr nedir?

Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’ın, Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle yaptığı azîm ve çok şümullü bir münâcâttır.

Cevşenü’l-Kebîr hakkında geniş izah içinburayı tıklayınız

Cevşen Duasını Online Oku

ESER BOYLARI
 • Rahle Boy - 19x28cm
 • Cep Boy - 9x14cm
İÇİNDEKİLER
 • *- Nasuh tevbesi ile başlar
 • 1- Yâ-sîn Sûresi
 • 2- Mülk (Tebareke) Sûresi
 • 3- Nebe' (Amme) Sûresi
 • 4- Cevşenü'l Kebirin Faziletleri
 • 5- Cevşenü'l Kebir Duâsı


Author: Ahmet Husrev HATTI
Publisher: Hayrat Nesriyat

ISBN 9759023502091
Dimensions: 0