Rabbimin 99 Ismi

Rabbimin 99 Ismi

$13.95

Allah, “Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim.” buyuruyor. Bizden, O’nu tan?mam?z? ve bilmemizi istiyor. Peki, nas?l tan?yaca??z? Elbette O’nungüzel isimlerini ve bunlar?n anlamlar?n? ö?renerek! Peygamber Efendimiz, “Allah Teâlâ Hazretlerinin doksan dokuz ismi vard?r, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar ?unlard?r...” buyuruyor. Sonra da bu kitapta anlat?lan 99 Esma’ül Hüsna’y? say?yor. Esma’ül Hüsna, “en güzel isimler” anlam?na geliyor. Var m?s?n?z Rabbimizi bu güzel isimleriyle tan?maya ve O’nu daha çok sevmeye?

Title Rabbimin 99 Ismi
Author Hekimoglu Ismail
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0050
ISBN 9786050822052

Allah, “Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim.” buyuruyor. Bizden, O’nu tan?mam?z? ve bilmemizi istiyor. Peki, nas?l tan?yaca??z? Elbette O’nungüzel isimlerini ve bunlar?n anlamlar?n? ö?renerek! Peygamber Efendimiz, “Allah Teâlâ Hazretlerinin doksan dokuz ismi vard?r, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar ?unlard?r...” buyuruyor. Sonra da bu kitapta anlat?lan 99 Esma’ül Hüsna’y? say?yor. Esma’ül Hüsna, “en güzel isimler” anlam?na geliyor. Var m?s?n?z Rabbimizi bu güzel isimleriyle tan?maya ve O’nu daha çok sevmeye?

Deal of the Day