Psikoloji Kitab?

Deal of the Day

Psikoloji Kitab?

Author: Kolektif
$39.95
Gerçek do?am?za m?, yoksa çevremize mi uyarak var oluruz? Ne hat?rlar?z ve neyi unuturuz? Nas?l gerçek zekâm?z? ölçebiliriz? BU kitapta, büyüleyici psikoloji alan?nda dünyaca ünlü dü?ünür ve ara?t?rmac?lar?n benzer sorularla ilgili çal??malar?n? okuyacaks?n?z.

Sade bir dille yaz?lm?? olan Psikoloji Kitab?, kolayca anla??lan özlü aç?klamalar?, karma??k teorileri ad?m ad?m çözen ?emalar?, psikolojiyi an?msanabilir k?lan klasik al?nt?lar? ve esprili çizimleriyle ba?ucu kitab?n?z olacak.

Psikolojiye yeni ba?layanlar için, ö?renmeye doymayanlar ve tüm psikoloji dü?künleri bu kitapta dü?üncelerini besleyecek çok ?ey bulacak.
Book Title Psikoloji Kitab?
Author Kolektif
Publisher Alfa Yay?nc?l?k
SKU BSR-0008
ISBN 9786051064529
Gerçek do?am?za m?, yoksa çevremize mi uyarak var oluruz? Ne hat?rlar?z ve neyi unuturuz? Nas?l gerçek zekâm?z? ölçebiliriz? BU kitapta, büyüleyici psikoloji alan?nda dünyaca ünlü dü?ünür ve ara?t?rmac?lar?n benzer sorularla ilgili çal??malar?n? okuyacaks?n?z.

Sade bir dille yaz?lm?? olan Psikoloji Kitab?, kolayca anla??lan özlü aç?klamalar?, karma??k teorileri ad?m ad?m çözen ?emalar?, psikolojiyi an?msanabilir k?lan klasik al?nt?lar? ve esprili çizimleriyle ba?ucu kitab?n?z olacak.

Psikolojiye yeni ba?layanlar için, ö?renmeye doymayanlar ve tüm psikoloji dü?künleri bu kitapta dü?üncelerini besleyecek çok ?ey bulacak.