Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yol Mülahazaları (Prizma-6)

$695 $1195

Hâl, hayat ve kelimelerle çizilen bir yol...
- Yaptıklarımızı anlatmanın ne mahzuru var?
- İş arkadaşlarımla Iyi geçinmek istiyorum ama..
- Bazen aklıma kötü kötü şeyler geliyor
- O kadar çalışıp çabaladiktan sonra kenara çekilmek mi...
- Felsefe zihnimi bulandırır mi?
Derinleşmiş bir ruhun gönül yamaçlarından Yol Mülâhazaları...
Derinleşmiş bir ruhun gönül yamaçlarına akseden en canlı ışıklar, daha çok yol mülâhazasi ve murakabe anında kendilerini hissettirirler. Bu dünyanın şartlarına göre yaratılan insanoğlunun, dönüp kendini Var Edene yönelmesi, mesafelere takılmadan sürekli O'na doğru ilerleyebilmesi oldukça dikkat, temkin, titizlik ve kararlılık isteyen bir konudur. Hemen herkesin, böyle önemli bir mevzuda, iptidaî ve basit bir fikri bulunsa da, yine de böyle birinin, insanlık kafilesinin rehberliğini derpiş etmiş kimselerin yol belirleyiciligine itimat ederek, her zaman onların arkasında yol alması, onların merkezî hareketlerinin insiyaklarina kendini salarak sürekli hedef arkasında koşması icap eder ki, hedefe ulaşanlar için çok avantajlı, dökülüp yollarda kalanlar için de helâket sayılan böyle hayatı bir seyahati arızasız gerçeklestirebilsin. Şayet bu rehberler, o sahanın tecrübeli, bilgili, marifet eksenli ve vicdan ufuklu üstatları iseler, tereddüt etmeden onların rotasına girilmeli ve hep onların yörüngelerinde hareket edilmelidir; edilmelidir, zira onlar, her zaman Hakk'a ulaştıran en kestirme yollarda yürür., geçit veren veya vermeyen zirveleri çok iyi bilir., halvete erebilecekleri ufukları kollar., vuslat koyları etrafında dolaşır durur., sürekli hedeften aks-i sadâlar alır., bu sesleri kırmadan, çarpıtmadan arkalarindakilere intikal ettirir, ve bu uzun seyahatte kendi üzerlerine ve takipçilerin başlarına kabarıp bosatabilecek dalgalara karşı da âdeta birer dalgakıran gibi her şeyi gögüslerler.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753152129
Dimensions: 0