Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Prizma 4

$695

Bütün samimiyetimle ifade edebilirim ki, Allah bir gün Kur'an'in elmas düsturlarini kendilerine rehber edinenlere, mutlaka dünyaya kendilerini ifade etme fırsat ve imkânını verecektir. Bunda hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Bugün dünyanın değişik yerlerinde öldürülen o masum ve savunmasız insanlar, inananlar hesabına yeni yeni sürgünlerin meydana gelmesi için, tıpkı baharda ağaçların budanması gibi bir mana ifade etmektedirler.. bu sebeple 21. asır inşallah 20. asır gibi olmayacaktır. Şimdilerde biz, değişik yerlerde çiçeği başka, rengi başka, gülü bülbülü başka bahar edalı yamaçlar görüyoruz. İnşallah her yerde ayrı ayrı baharlar açacak ve on asırlık o müsamahakar Müslümanligimizla, ayrı ayrı yerlerde meydana getirilen bu kaneviçeyi birbirine bağlayıp bütünleştireceğiz. Ne var ki bütün bunlar, durup duruken kendine kendine de olmayacaktır. Bunlar için azami ızdırap, dua, tazarru ve gayret gerekir. Evet, Allah'tan inayet için gayret göstermek şarttır. Şayet ahesterevlik edilmez, gerekli ceyd ve gayret de gösterilirse, Cenab-i Hak -inşallah- bu son dünya kışını da bahara tebdil edecektir.


Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753151566
Dimensions: 0