Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Prizma 2

$895 $1095

Bu kitap perspektif, düşünce boyutu, din ekseni etrafında, büyüteç ve aktuel olmak üzere beş ayrı bölümden oluşuyor.
Muhammedi Rûh, ve mana içerisinde diyalog, bir kalkınma modeli, ideallerin realize edilmesi, bir kere daha tebliğ usulü, dünyamızda bedduanin yeri, Türkçenin Dünya dili haline getirilmesi, Asya’da dirilmek, temiz toplum, nüfus planlaması, büyü, cin vb. konular etrafındaki görüşleri okuyabilirsiniz.

Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753152174
Dimensions: 0