Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Polemik Degil Diyalog

$099

We have run out of stock for this item.


Diyalog tartismalari, diyalogun mümkün ve gerekli oldugunu, hatta bunun dinlerin yapisi geregi zorunluluk oldugunu düsünenlerden; diyalog girisimini misyoner emellerinin araci olarak görüp ihanet olarak niteleyenlere ve son olarak da bu faaliyetlere çesitli kayitlarla fakat olumlu yaklasanlara kadar genis bir yelpazede taraflara sahip. Bu konuda bir ortak nokta bulmak amaciyla yapilan tarisþmalar zaman zaman bir hayli yogun ve hareketli oluyor. Kimi bir ayetten yola çikiyor; kimi bir örnekten, kimi de bir cümleden hatta bir kelimeden hareketle konu hakkinda hüküm verip, yargida bulunuyor. Ancak belki de konusmasi gerekenlerin, ilahiyatçi bilim adamlarinin sesleri pek duyulmuyordu. Bu yüzden henüz kamunun nezdinde diyalogun ne olduguna dair netlesmis bir kanaat olusabilmis degil. Toplum, günün gereklerine karsi, yeni uyum ve çözüm yollari gelistirme sorumluluguyla; tarihsel korkular ve yargilarin olusturdugu belirsizlik arasinda kararsiz bir durumda.

Ýþte bu kitap, diyaloðu, tarihsel süreçten bugüne kadar, hem teori, hem pratik üzerinden araþtýran yazýlarý içeriyor. Diyaloðu, kutsal metinler, metinler arasý farklýlýklar ve benzeþmeler, ortaklýklar, tarihî vesikalar ve bütün bunlarýn yanýnda günümüzün çeþitli handikaplarý üzerinden okuyan bu çalýþma, tartýþmalarýn “Polemik Deðil Diyalog” olarak gerçekleþmesi yolunda önemli bir katký saðlayacaktýr.Author: Heyet
Publisher: Ufuk Kitap

ISBN 9789756065228
Dimensions: 0