Peygamberlige Yapilan itirazlar

Deal of the Day

Peygamberlige Yapilan itirazlar

Author: ISIK
$4.95

Peygamberlige Yapilan ?tirazlar

Book Title Peygamberlige Yapilan itirazlar
Author ISIK
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Peygamberlige Yapilan ?tirazlar

Peygamberler, Hz. Allah tarafindan Allah'in emir ve yasaklarini insanlara teblig etmek ve hidayet yolunugöstermek üzeregönderilen elçilerdir.

?nsanlik peygamberle ve peygamberlikle baslamistir. ?lk insan, ayni zamanda ilk peygamberdir. ?nsanlik tarihinde nerede bir insangrubu varsa Allah oraya muhakkak bir peygambergöndermistir. Peygambergöndermedigi bölgedeki insanlari da mesul ve mükellef kilmamistir. Peygamberlerin teblig vazifesini eda etmeleri çok da kolay olmamistir. ?nsanlar önce "Peygambere negerek var? Bizim aklimiz bize yeter." diyerek peygamberlige karsigelmislerdir. seytan da bu mevzuda onlara bütüngücüyle destek vermistir.

Peygamberligin lüzumuna itiraz edemeyenler, bu defa ikinci kademede, peygamberleringelis sekillerine itiraz etmislerdir. "Allah bize neden meleklerden peygambergöndermedi? Fakirlerden ve yetimlerden de peygamber mi olur? Peygamberin bileginde altin bilezikler olmali degil miydi? Niçin peygamberler çobanlik yapmislardir? Çobanlardan da peygamber mi olur?" seklinde itiraz etmislerdir.

Bu ikinci hususta da peygamberlige karsi yapilan itirazlarini kabul ettiremeyen inkârcilar, bu defa üçüncü bir yola tevessül ederek, peygambere inanmamak ve inandirmamak için bütüngayretlerini sarf etmislerdir.

Bu kitapta, peygamberlikle alâkali özelde Efendimiz'e (s.a.v)genelde ise bütün peygamberlere yapilan bu türden ortak itirazlara cevaplar yer almaktadir.