Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Peygamberimizin Küçük Sahabeleri (10 kitap)

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Dünyada çocuklar? en çok seven kim?
- Peygamberimiz!
- Peki, çocuklar?n en sevdi?i ki?i?
- Peygamberimiz!

E, birbirlerini bu kadar seven kimselerin birlikte an?lar? olmaz m?? ??te “Peygamberimizin Küçük Sahabeleri Serisi”nde o kutlu ça??n kap?lar? aralan?yor. Peygamberimizin küçük dostlar? Hasan-Hüseyin, Enes, Zeyd, Abdullah, Rafi, Ümame ve di?erleri, bu kitapç?klarda bulu?uyor. Allah’?n Elçisi soka?a ç?kt???nda O’nun etraf?n? ku?atan, O’nunla oyunlar oynayan, elini tutmak için birbiriyle yar??an, ö?ütlerine kulak veren bu mutlu çocuklarla siz de tan??mak ister misiniz? Haydi, onlar?n öykülerini hep birlikte okuyal?m.Author: Nehir Aydin Gokduman
Publisher: DAMLA COCUK

ISBN 9786053837572
Dimensions: 0