Peygamberimizin Küçük Sahabeleri (10 kitap)

Peygamberimizin Küçük Sahabeleri (10 kitap)

$12.95 $10.95

Dünyada çocuklar? en çok seven kim?
- Peygamberimiz!
- Peki, çocuklar?n en sevdi?i ki?i?
- Peygamberimiz!

Title Peygamberimizin Küçük Sahabeleri (10 kitap)
Author Nehir Aydin Gokduman
Publisher DAMLA COCUK
SKU BSR-0488
ISBN 9786053837572

Dünyada çocuklar? en çok seven kim?
- Peygamberimiz!
- Peki, çocuklar?n en sevdi?i ki?i?
- Peygamberimiz!

E, birbirlerini bu kadar seven kimselerin birlikte an?lar? olmaz m?? ??te “Peygamberimizin Küçük Sahabeleri Serisi”nde o kutlu ça??n kap?lar? aralan?yor. Peygamberimizin küçük dostlar? Hasan-Hüseyin, Enes, Zeyd, Abdullah, Rafi, Ümame ve di?erleri, bu kitapç?klarda bulu?uyor. Allah’?n Elçisi soka?a ç?kt???nda O’nun etraf?n? ku?atan, O’nunla oyunlar oynayan, elini tutmak için birbiriyle yar??an, ö?ütlerine kulak veren bu mutlu çocuklarla siz de tan??mak ister misiniz? Haydi, onlar?n öykülerini hep birlikte okuyal?m.

Deal of the Day