Peygamberimizin Anlattigi Hikayeler

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 14.95
SKU: ANTS-GKK-059
ISBN: 9789944281423
Osman Arpaçukuru / NAR YAYINLARI / 2012

Share:

Hikayelerin insan?n dü?ünce ve gönül dünyas?n?n ?ekillenmesinde ne kadar önemli oldu?u,herkesin bildi?i bir gerçek.Bu kitap Sevgili Peygamberimizin anlatt??? hikayelerden olu?uyor.Bu hikayeler,"Kütüb-i Sitte"olarak bilinen güvenilir hadis kitaplar? ba?ta olmak üzere peygamberimizin söz ve davran??lar?n? içeren hadis kitaplar?ndan özenle seçilmi?tir.

Our brands