Peygamber Efendimiz (SAV)

Peygamber Efendimiz (SAV)

Author: Özkan Öze
$19.95
Peygamberimiz bir melek de?ildi. Bütün insanlar gibi ac?k?yor, bütün insanlar gibi susuyor ve uykusu gelince uyuyordu. Eline bir diken batsa, can? yan?yordu.

O bir insand?. Evet ama hiçbir insan onun gibi de?ildi.

Çünkü o, aram?zdan seçilmi? bir elçiydi.

Ve Allah’?n Son Peygamberi...

Bizim en ama en sevgili ö?retmenimiz...

Her insan gibi vefat etti?inde, bize ?slam gibi bir din, Kur’an gibi bir kitap, o muhte?em güzel hayat? gibi örnek alabilece?imiz bir hayat ve binlerce k?ymetli nasihat b?rakarakt?.

Onun bu muhte?em hayat?, tarihî bir ?ahsiyetin –kim olursa olsun– hayat?na ne benzer ne yan yana tutulabilir. Ne de, okullardaki tarih dersi kitaplar?nda bir üniteye, içine do?um ve ölüm tarihleri dü?ülmü? bir paranteze s??d?r?labilir. Çünkü onun hayat?, bir tarih bilgisi de?il, ö?renmemiz, örnek al?p ya?amam?z, sevdirerek ö?retmemiz gereken bir iman dersidir.

Bu kitap en küçük okurlar?m?za (4+) Sevgili Peygamberimizi tan?ma ve sevme yollar?nda bir ba?lang?ç noktas? olsun diye mümkün olan en az kelime ile mümkün olan en sade anlat?mla, onlar?n ak?l ve kalplerine ayn? anda seslenebilmeye gayret edilerek ve özellikle çocuklar için yaz?lan siyer kitaplar?ndaki lüzumsuz ve abart?l? hüzünlü dilden, ne?e eksikli?inden –konular?n ciddiyetine yak??mayacak bir laubalili?e de bula?madan– uzak durularak kaleme al?nd?. Çizimler ise son y?llarda ülkemizde yeti?mi? en ba?ar?l? çizerlerden biri olan (çok sevilen Küçük Sahabiler dizisinin çizeri) Ceyhun ?en taraf?ndan yap?ld?.

Y?llard?r çocuklar?n manevî dünyalar?n? zenginle?tiren kitaplar yay?nlamay? kendisine vazife edinmi? bir yay?nevi olarak ümidimiz odur ki, bu kitab?n sayfalar?na tutunan minik kalpler ve ak?llar, Sevgili Peygamberleri ile aralar?na s?rada?lar gibi girmi? as?rlar? uçar gibi a?s?nlar ve Medine’nin sokaklar?nda oynayan küçük sahabilere arkada? olsunlar...
Book Title Peygamber Efendimiz (SAV)
Author Özkan Öze
Publisher Ugurböcegi Yayinlari
SKU BSR-0227
ISBN 9786052236444
Peygamberimiz bir melek de?ildi. Bütün insanlar gibi ac?k?yor, bütün insanlar gibi susuyor ve uykusu gelince uyuyordu. Eline bir diken batsa, can? yan?yordu.

O bir insand?. Evet ama hiçbir insan onun gibi de?ildi.

Çünkü o, aram?zdan seçilmi? bir elçiydi.

Ve Allah’?n Son Peygamberi...

Bizim en ama en sevgili ö?retmenimiz...

Her insan gibi vefat etti?inde, bize ?slam gibi bir din, Kur’an gibi bir kitap, o muhte?em güzel hayat? gibi örnek alabilece?imiz bir hayat ve binlerce k?ymetli nasihat b?rakarakt?.

Onun bu muhte?em hayat?, tarihî bir ?ahsiyetin –kim olursa olsun– hayat?na ne benzer ne yan yana tutulabilir. Ne de, okullardaki tarih dersi kitaplar?nda bir üniteye, içine do?um ve ölüm tarihleri dü?ülmü? bir paranteze s??d?r?labilir. Çünkü onun hayat?, bir tarih bilgisi de?il, ö?renmemiz, örnek al?p ya?amam?z, sevdirerek ö?retmemiz gereken bir iman dersidir.

Bu kitap en küçük okurlar?m?za (4+) Sevgili Peygamberimizi tan?ma ve sevme yollar?nda bir ba?lang?ç noktas? olsun diye mümkün olan en az kelime ile mümkün olan en sade anlat?mla, onlar?n ak?l ve kalplerine ayn? anda seslenebilmeye gayret edilerek ve özellikle çocuklar için yaz?lan siyer kitaplar?ndaki lüzumsuz ve abart?l? hüzünlü dilden, ne?e eksikli?inden –konular?n ciddiyetine yak??mayacak bir laubalili?e de bula?madan– uzak durularak kaleme al?nd?. Çizimler ise son y?llarda ülkemizde yeti?mi? en ba?ar?l? çizerlerden biri olan (çok sevilen Küçük Sahabiler dizisinin çizeri) Ceyhun ?en taraf?ndan yap?ld?.

Y?llard?r çocuklar?n manevî dünyalar?n? zenginle?tiren kitaplar yay?nlamay? kendisine vazife edinmi? bir yay?nevi olarak ümidimiz odur ki, bu kitab?n sayfalar?na tutunan minik kalpler ve ak?llar, Sevgili Peygamberleri ile aralar?na s?rada?lar gibi girmi? as?rlar? uçar gibi a?s?nlar ve Medine’nin sokaklar?nda oynayan küçük sahabilere arkada? olsunlar...

Deal of the Day