Pes Etmek Yok!

Save

Kitap Yurdu

$ 12.95 
SKU: ANTS-GKK-425
ISBN: 'I441655
Tulin Kozikoglu - Huban Korman / Mavibulut

Share:

Okula bas?lamak ve okuma yazma o?g?renmek hayat?m?zdaki en zorlu do?nu?m noktalar?ndan biridir. En sevdi?i elma a?ac?n?n tepesinde e?lenmek dururken kendini okul s?ralar?nda bulan Ela da ba?lang?çta bu konuda s?k?nt? ya?amaktad?r. Ancak pe?i s?ra ya?anan iki talihsiz olay hem kendisinin hem de bahçesindeki elma a?ac?n?n hayat?n? derinden etkileyecek ve Ela'n?n içindeki cesareti ke?fetmesine vesile olacak... Tülin Koziko?lu'nun yazd???, Huban Korman resimledi?i muhte?em bir azim ve sebat öyküsü...

Our brands