Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Pervanenin Rüyası (Çanta Boy)

$099 $400

We have run out of stock for this item.


Sultan: Muhteşem Süleyman... Kudrette, iktidarda sultanlıkta zirve, bir şair; mahlası Muhibbî. Şehzadeleri ve yakın çevresiyle imtihan olan bir baba aynı zamanda.

Devir: Mimar Sinanların, Ebussuudların, Bakilerin âlimlerin, ariflerin hüner sahiplerinin devri 16. yy.

Zaman: Bulunduğu asra damgasını vurabilecek güçte birkaç şairin aynı kavşakta buluştuğu; Bâkîlerin, Zâtîlerin, Taşlıcalı Yahyaların, Hayalî Beylerin; Hayretîlerin, Usulîlerin ve daha nicelerinin şiir okyanusundan inciler çıkardığı zaman.

Ve Fuzûlî; Bağdat'tan kopardığı feryadı, İstanbul'a ve bütün cihana duyurmak isteyen ancak Kerbela ve Necef'den ayrılamayan mütevazı şair. İstanbul aşkı ile her ateşe kanat vuran pervane.

Bu roman; Fuzûlî ekseninde 16. yüzyılın muhtasar bir panoramasıdır.Author: Vedat Ali ToK
Publisher: Sutun Yayinlari

ISBN 9789759089917
Dimensions: 0