Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Payidar

$795 $995

We have run out of stock for this item.


?ah? Mat Etmek – Payidar Kitab? Osmanl?’n?n son yüzy?l?n? anlat?yor.


Bu ismi seçmemizin sebebi ?udur;


?eyh Edebali Hazretleri; “Yüksektekiler alçaktakiler kadar güvende de?ildir.” der.


?ki ana fikri var kitab?n;


Birincisi, millet olarak tarihte verdi?imiz mücadelenin bir “beka” mücadelesi oldu?u ve milleti “payidar” k?lmak için ne büyük zorluklar?n hakk?ndan gelindi?i. Kimlerle mücadele edildi?i.


?kincisi, devleti yönetme sorumlulu?u yüklenenlerin devleti “Payidar” k?lmak için canlar?, çocuklar?, ailesi ve sevdikleri dahil nelerden vazgeçmek zorunda oldu?u.


Kitab? bitirince siyasette ac?mas?z bir “Kurt Kanununun” i?ledi?ini göreceksiniz.Author: Sevki Karabekiroglu
Publisher: Lopus

ISBN 9786058220874
Dimensions: 0