Payidar

Payidar

$15.95

?ah? Mat Etmek – Payidar Kitab? Osmanl?’n?n son yüzy?l?n? anlat?yor.

Book Title Payidar
Author ?evki Karabekiro?lu
Publisher Lopus
SKU BSR-0168
ISBN 9786058220874

?ah? Mat Etmek – Payidar Kitab? Osmanl?’n?n son yüzy?l?n? anlat?yor.


Bu ismi seçmemizin sebebi ?udur;


?eyh Edebali Hazretleri; “Yüksektekiler alçaktakiler kadar güvende de?ildir.” der.


?ki ana fikri var kitab?n;


Birincisi, millet olarak tarihte verdi?imiz mücadelenin bir “beka” mücadelesi oldu?u ve milleti “payidar” k?lmak için ne büyük zorluklar?n hakk?ndan gelindi?i. Kimlerle mücadele edildi?i.


?kincisi, devleti yönetme sorumlulu?u yüklenenlerin devleti “Payidar” k?lmak için canlar?, çocuklar?, ailesi ve sevdikleri dahil nelerden vazgeçmek zorunda oldu?u.


Kitab? bitirince siyasette ac?mas?z bir “Kurt Kanununun” i?ledi?ini göreceksiniz.

Deal of the Day