Oyunlarla Yasayanlar / Bütün Eserleri 3

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 20.00
SKU: ANTS-GKK-073
ISBN: 9789754702101
Oguz Atay / Iletisim YAYINLARI / 2016

Share:

Tanzimat'tan bu yana sürekli degi?en politik ve toplumsal degerler, hedefler, ölçütler Türk ayd?n?n? kronik bir bunal?ma sürükledi. Oguz Atay'?n tiyatro eseri, varolu? sorunlar?yla bogu?anv e "tutunmaya" çabalayan ve bunu pek ba?aramayan okur-yazar?m?z?n kara güldürüsü. Eylemsizlikle geçmi? bir hayat?n dogal ürünü beceriksizlik ve gülünç olma korkusundan Atay sürükleyici bir oyun ç?karm??.

Our brands