Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Oyle miymi??

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Ne yapt?k biz sahi burda bunca vakit, dört mevsim, o?ul u?ak, bez tarak? Ne yapacaks?n bir düzen var, ilahî düzen, yaprak dü?üyor, güzelim ku?lar huzurda el pençe bekliyor, insan kendisi tokken ba?kalar?n?n da hep bir ?ekilde doyuruldu?unu san?yor, yemi?tir bir ?ey diyor, doymu?tur, içmi?tir, içmez olur mu, yoksa ölür diyor, ama ertesi gün ölü mü diri mi bakm?yor. Aslan elleri önde eceli arkas?nda yatm?? yar? aç ama heybetli, o?lan be? bin y?l evvelin hatalar?n? yap?yor, ama akl?na derslerde de okusa, kitaplarda da kavu?am?yor, o da anla??lan geçiyor, k?z üç bin sene öncenin heveslerinde, senin k?za bak dirilse bir Asurlu gülecek, ey Mezopotamya, eski krall?k, asma bahçeleri, kuleler, yenisi ve iyisi yap?lamazken bunca y?k?lmak niye?
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Sule Gurbuz
Publisher: Iletisim Yayinlari

ISBN 9789750518997
Dimensions: 0