Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tali - 1 Öykülerle Davranış Eğitimi Seti (10 Kitap)

$1995 $2195

Setteki Kitaplar:

Tali Büyüklerinin Elini Tutuyor
Tali Söz Dinliyor
Tali Yemeklerini Yiyor
Tali E?yalar?n? Payla??yor
Tali Buldu?u E?yay? Sahibine Veriyor
Tali Erken Yat?yor
Tali Do?ruyu Söylüyor
Tali Yard?m Ediyor
Tali Ellerini Y?k?yor
Tali Odas?n? Topluyor

Çocu?unuz;
-Yeme?ini yemiyor mu?
-Söz dinlemiyor mu?
-Erken yatm?yor mu?
-Odas?n? toplam?yor mu?
-Yard?msever de?il mi?
-Payla??mc? de?il mi?
-Do?ru sözlü de?il mi?
-Ellerini y?kamay? sevmiyor mu?
-Büyüklerinin elini tutmuyor mu?
-Emaneti sahibine verme bilinci yok mu?

Çocu?unuzun sosyal hayatta ihtiyac? olacak güzel davran??lar, de?erler ve daha fazlas? bu sette!

Author: Berrin Goncu Isikoglu
Publisher: Nesil Cocuk Yayinlari

ISBN 9789752697447
Dimensions: 0