Öykülerle Davran?? E?itimi Seti (10 Kitap) - Tali 1. Set

Öykülerle Davran?? E?itimi Seti (10 Kitap) - Tali 1. Set

$29.95
Setteki Kitaplar:

Tali Büyüklerinin Elini Tutuyor
Tali Söz Dinliyor
Tali Yemeklerini Yiyor
Tali E?yalar?n? Payla??yor
Tali Buldu?u E?yay? Sahibine Veriyor
Tali Erken Yat?yor
Tali Do?ruyu Söylüyor
Tali Yard?m Ediyor
Tali Ellerini Y?k?yor
Tali Odas?n? Topluyor

Çocu?unuz;
-Yeme?ini yemiyor mu?
-Söz dinlemiyor mu?
-Erken yatm?yor mu?
-Odas?n? toplam?yor mu?
-Yard?msever de?il mi?
-Payla??mc? de?il mi?
-Do?ru sözlü de?il mi?
-Ellerini y?kamay? sevmiyor mu?
-Büyüklerinin elini tutmuyor mu?
-Emaneti sahibine verme bilinci yok mu?

Çocu?unuzun sosyal hayatta ihtiyac? olacak güzel davran??lar, de?erler ve daha fazlas? bu sette!
Title Öykülerle Davran?? E?itimi Seti (10 Kitap) - Tali 1. Set
Author Berrin Göncü I??ko?lu
Publisher NES?L ÇOCUK YAYINLARI
SKU BSR-0116
ISBN 9789752697447
Setteki Kitaplar:

Tali Büyüklerinin Elini Tutuyor
Tali Söz Dinliyor
Tali Yemeklerini Yiyor
Tali E?yalar?n? Payla??yor
Tali Buldu?u E?yay? Sahibine Veriyor
Tali Erken Yat?yor
Tali Do?ruyu Söylüyor
Tali Yard?m Ediyor
Tali Ellerini Y?k?yor
Tali Odas?n? Topluyor

Çocu?unuz;
-Yeme?ini yemiyor mu?
-Söz dinlemiyor mu?
-Erken yatm?yor mu?
-Odas?n? toplam?yor mu?
-Yard?msever de?il mi?
-Payla??mc? de?il mi?
-Do?ru sözlü de?il mi?
-Ellerini y?kamay? sevmiyor mu?
-Büyüklerinin elini tutmuyor mu?
-Emaneti sahibine verme bilinci yok mu?

Çocu?unuzun sosyal hayatta ihtiyac? olacak güzel davran??lar, de?erler ve daha fazlas? bu sette!

Deal of the Day