Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Onun Yolunda Biz

$695 $895

slam dünyasında hakkında en çok eser yazılan kişi olmasına rağmen Hz. Muhammed hakkında yazılacak her şey eksiktir. Medeniyetimiz ona vahyedilenler üzerine inşa edildi. Onun kişiliğinin tüm Müslümanları çepeçevre kuşattığından, güçlü bir karakter verdiğinden şüphe yok. 

Bu yüzden biz şimdi onu yeniden hatırlatmak istiyoruz. Ola ki unutulmuş olanlar varsa hatırlansın diye.Author: Tufan Gunduz
Publisher: Yeditepe Yayinevi

ISBN 9786052070840
Dimensions: 0