Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Onlar Benim Kahraman?m

$995 $1700

We have run out of stock for this item.


?ikâyet yar??ç?s? olmayan gizli kahramanlar?n öyküsü...
Abartmayan, alçakgönüllü ve ho?görülü insanlar, ki?isel bütünlük içinde ya?ama hizmet etmekten mutluluk duyar. ?ikâyet yar??ç?s? olmayan bu insanlar? duymay?z ama toplum dengesini onlar sayesinde korur. Onlar, gizli kahramanlard?r. Bu kitap, iki gizli kahraman?n ya?amöyküsünü anlat?yor.

Author: Dogan Cuceloglu
Publisher: Remzi Kitabevi

ISBN 9789751413642
Dimensions: 0