Ola?anüstü Bir Gece

Ola?anüstü Bir Gece

Author: Stefan Zweig
$4.95
Ola?anüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasas?z varolu?unu sürdürürken giderek duyars?zla?an bir adam?n hayat?ndaki dönü?türücü deneyimin hikâyesidir. S?radan bir Pazar gününü at yar??lar?nda geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlak?ndan saparak "suç" i?ler. Böylece yeniden "hissetmeye" ba?lad???n?, kötücül ve ate?li hazlar? olan gerçek bir insan oldu?unu fark eder. ?çindeki haz dolu esrime, ayn? günün ak?am?nda onu gece âleminin son at?klar?n?n aras?na, "hayat?n en dibindeki la??mlara" sürükleyecek, var?? noktas? ise ruhani bir uyan?? olacakt?r. 
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Ola?anüstü Bir Gece
Author Stefan Zweig
Publisher ?? Bankas? Kültür Yay?nlar?
SKU BSR-0015
ISBN 9786053326090
Ola?anüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasas?z varolu?unu sürdürürken giderek duyars?zla?an bir adam?n hayat?ndaki dönü?türücü deneyimin hikâyesidir. S?radan bir Pazar gününü at yar??lar?nda geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlak?ndan saparak "suç" i?ler. Böylece yeniden "hissetmeye" ba?lad???n?, kötücül ve ate?li hazlar? olan gerçek bir insan oldu?unu fark eder. ?çindeki haz dolu esrime, ayn? günün ak?am?nda onu gece âleminin son at?klar?n?n aras?na, "hayat?n en dibindeki la??mlara" sürükleyecek, var?? noktas? ise ruhani bir uyan?? olacakt?r. 
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day