Ola?anüstü Bir Gece

Ola?anüstü Bir Gece

Author: Stefan Zweig
$4.95
Ola?anüstü Bir Gece, ailesinden kalan miras sayesinde çal??madan lüks ve huzur içinde ya?ayan genç bir adam?n hikayesidir. Çevresinden soyutlanm?? bu adam her Pazar oldu?u gibi at yar??lar?na gider. ?çgüdülerine yenik dü?erek belki de hayat?nda ilk kez bir suç i?ler. Bir gece boyunca geli?en büyülü olaylar zinciri bu genç adam?n ruhsal dünyas?nda bir ayd?nlanma ya?amas?na neden olacakt?r.
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Ola?anüstü Bir Gece
Author Stefan Zweig
Publisher Tutku Yay?nevi
SKU BSR-0006
ISBN 9786059734400
Ola?anüstü Bir Gece, ailesinden kalan miras sayesinde çal??madan lüks ve huzur içinde ya?ayan genç bir adam?n hikayesidir. Çevresinden soyutlanm?? bu adam her Pazar oldu?u gibi at yar??lar?na gider. ?çgüdülerine yenik dü?erek belki de hayat?nda ilk kez bir suç i?ler. Bir gece boyunca geli?en büyülü olaylar zinciri bu genç adam?n ruhsal dünyas?nda bir ayd?nlanma ya?amas?na neden olacakt?r.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day