Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ol Der ve Olur

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Ey Hayat!

Demek dile?imi bana vermemek için direniyorsun…

Geçmi?i serbest b?rakarak, ar?narak, olumlamalar?n gücüyle, sezgilerimi do?ru kullanarak, en yüce dualarla, bilinçalt?m?n yard?m?yla, neden direndi?ini ve hangi ya?am dersimi almam gerekti?ini de bularak, o yolla olmuyorsa ba?ka yolla, hiç yolu yoksa kendi yolumu yaratarak yine de dile?imi senden alaca??m. Ve onu gerçek yapaca??m.
(Ve Öyle De Oldu)

Dile?in, Çok ?stedi?inde De?il Çok ?nand???nda Gerçekle?ir.

"Ol" der ve Olur bölümler:

1. Spiritüel Enerji Yasalar?
2. Bereket ve A?k Senin Do?u?tan Hakk?n
3. Ya?anm?? Mucizeler
4. Hastal?klar?n Spiritüel ve Duygusal Sebepleri
5. ?li?ki ?ifaland?rmas?
6. Telepatik Ba? Kurma
7. Dualar?n Gücü ve I???a Yolculuk
8. Ve Öyle De Oldu
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Tugce Isinsu
Publisher: Feniks Kitap

ISBN 9786054726714
Dimensions: 0