Ol Der ve Olur

Ol Der ve Olur

Author: Tu?çe I??nsu
$13.95
Ey Hayat!

Demek dile?imi bana vermemek için direniyorsun…

Geçmi?i serbest b?rakarak, ar?narak, olumlamalar?n gücüyle, sezgilerimi do?ru kullanarak, en yüce dualarla, bilinçalt?m?n yard?m?yla, neden direndi?ini ve hangi ya?am dersimi almam gerekti?ini de bularak, o yolla olmuyorsa ba?ka yolla, hiç yolu yoksa kendi yolumu yaratarak yine de dile?imi senden alaca??m. Ve onu gerçek yapaca??m.
(Ve Öyle De Oldu)

Dile?in, Çok ?stedi?inde De?il Çok ?nand???nda Gerçekle?ir.

"Ol" der ve Olur bölümler:

1. Spiritüel Enerji Yasalar?
2. Bereket ve A?k Senin Do?u?tan Hakk?n
3. Ya?anm?? Mucizeler
4. Hastal?klar?n Spiritüel ve Duygusal Sebepleri
5. ?li?ki ?ifaland?rmas?
6. Telepatik Ba? Kurma
7. Dualar?n Gücü ve I???a Yolculuk
8. Ve Öyle De Oldu
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Ol Der ve Olur
Author Tu?çe I??nsu
Publisher Feniks Kitap
SKU BSR-0095
ISBN 9786054726714
Ey Hayat!

Demek dile?imi bana vermemek için direniyorsun…

Geçmi?i serbest b?rakarak, ar?narak, olumlamalar?n gücüyle, sezgilerimi do?ru kullanarak, en yüce dualarla, bilinçalt?m?n yard?m?yla, neden direndi?ini ve hangi ya?am dersimi almam gerekti?ini de bularak, o yolla olmuyorsa ba?ka yolla, hiç yolu yoksa kendi yolumu yaratarak yine de dile?imi senden alaca??m. Ve onu gerçek yapaca??m.
(Ve Öyle De Oldu)

Dile?in, Çok ?stedi?inde De?il Çok ?nand???nda Gerçekle?ir.

"Ol" der ve Olur bölümler:

1. Spiritüel Enerji Yasalar?
2. Bereket ve A?k Senin Do?u?tan Hakk?n
3. Ya?anm?? Mucizeler
4. Hastal?klar?n Spiritüel ve Duygusal Sebepleri
5. ?li?ki ?ifaland?rmas?
6. Telepatik Ba? Kurma
7. Dualar?n Gücü ve I???a Yolculuk
8. Ve Öyle De Oldu
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day