Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Oğrenci Ev Ziyaretleri

$595

We have run out of stock for this item.


Bu kitapta, eğitim geleneklerimiz arasında yer aldığı halde, bugün artık sistemli olarak uygulanmayan, rehberlik ve sosyal kaynaşma amaçlı, uygulanabilir bir çalışma teklif edilmektedir. Rehberlik amaçlı olduğu kadar, sosyal bir hizmet de gören bu uygulama, okullarımızı ve diğer eğitim kurumlarımızı toplumla kaynaşmaya götürdüğü gibi, bilhassa büyük şehirlerimizdeki ailelerin "yalnızlaşma" duygusunun kırılmasına da destek vermektedir.Author: Osman Nuri Suzen
Publisher: Gulyurdu Yay?nlar?

ISBN 9789759105303
Dimensions: 0