Ogrenci Ev Ziyaretleri

Save

Gulyurdu

$ 5.95 
SKU: GUL-030
ISBN: 9789759105303
Osman Nuri Suzen / Gulyurdu Yayinlari

Share:

Bu kitapta, eðitim geleneklerimiz arasýnda yer aldýðý halde, bugün artýk sistemli olarak uygulanmayan, rehberlik ve sosyal kaynaþma amaçlý, uygulanabilir bir çalýþma teklif edilmektedir. Rehberlik amaçlý olduðu kadar, sosyal bir hizmet de gören bu uygulama, okullarýmýzý ve diðer eðitim kurumlarýmýzý toplumla kaynaþmaya götürdüðü gibi, bilhassa büyük þehirlerimizdeki ailelerin “yalnýzlaþma” duygusunun kýrýlmasýna da destek vermektedir.

Our brands