Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

O Gemi Buraya Gelecek

$695 $895

O Gemi Buraya Gelecek - Bay Z Hayallerinize giden yol, bir otobandan ziyade bir halk pazar?na benzer. Sahip oldu?unuz yetenek, e?itim, kararl?l?k gibi nitelikler de alt?n?zdaki arabaya... Otobanda olsan?z i?iniz kolay, basar gaza gidersiniz.Ancak pazarda i?ler öyle yürümüyor tabii.Her yan?n?z insanlarla çevrili.Ve hayallerinize do?ru yol almak istiyorsan?z hepsini ikna etmek zorundas?n?z. Deponuzu doldurmaya de?il belki, ama hiç olmazsa yolunuzdan çekilmeye... Özetle; hayallerinize giden yol, insanlar? ikna etmekten geçiyor ve size yolu göstermek benim i?im.Slogan?m da ?öyle: 'E?er birini herhangi bir konuda ikna edemiyorsan?z, henüz do?ru kelimeleri bulamam??s?n?z demektir!'Author: Bay Z
Publisher: Yarim Elma

ISBN 9786058847347
Dimensions: 0