Nereden Nereye Bilim

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 11.50
SKU: TMS-309
ISBN: 9786051142562
Anna CLAYBOURNE / Timas YAYINLARI

Share:

?NSANLIK TAR?H?N?N BAsLANGICINDAN BER? ?NSANLAR DÜNYA’DA OLUP B?TENLER?N NASIL GERÇEKLEsT?g?N? MERAK ETM?sT?R. B?NLERCE YILDIR B?R?KEN DENEYLER VE F?K?RLER SAYES?NDE B?Z B?RÇOK sEY? ÖgREND?K.

BU K?TAP B?L?MSEL KEs?FLER?N ARKASINDAK? PARLAK ZEKÂLARA B?R YOLCULUK N?TEL?g?NDE. BU YOLCULUKTA KARA DEL?KLER?, AYLARI, MIKNATISLARI, M?KROSKOB?K YARATIKLARI, IsIK VE ISI HAKKINDAK? GERÇEKLER?, ETOBUR B?TK?LER?, DNA GERÇEg?N?, HASTALIKLARI, D?NOZORLARI, ATOMLARI, ASTERO?TLER? VE DAHA NELER NELER ÖgRENECEKS?N?Z!

Our brands