Nereden Nereye Bilim

Deal of the Day

Nereden Nereye Bilim

Author: Timas
$9.95

?NSANLIK TAR?H?N?N BAsLANGICINDAN BER? ?NSANLAR DÜNYA’DA OLUP B?TENLER?N NASIL GERÇEKLEsT?g?N? MERAK ETM?sT?R. B?NLERCE YILDIR B?R?KEN DENEYLER VE F?K?RLER SAYES?NDE B?Z B?RÇOK sEY? ÖgREND?K.

Book Title Nereden Nereye Bilim
Author Timas
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

?NSANLIK TAR?H?N?N BAsLANGICINDAN BER? ?NSANLAR DÜNYA’DA OLUP B?TENLER?N NASIL GERÇEKLEsT?g?N? MERAK ETM?sT?R. B?NLERCE YILDIR B?R?KEN DENEYLER VE F?K?RLER SAYES?NDE B?Z B?RÇOK sEY? ÖgREND?K.

BU K?TAP B?L?MSEL KEs?FLER?N ARKASINDAK? PARLAK ZEKÂLARA B?R YOLCULUK N?TEL?g?NDE. BU YOLCULUKTA KARA DEL?KLER?, AYLARI, MIKNATISLARI, M?KROSKOB?K YARATIKLARI, IsIK VE ISI HAKKINDAK? GERÇEKLER?, ETOBUR B?TK?LER?, DNA GERÇEg?N?, HASTALIKLARI, D?NOZORLARI, ATOMLARI, ASTERO?TLER? VE DAHA NELER NELER ÖgRENECEKS?N?Z!