Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Nereden Nereye Bilim

$995 $1150

We have run out of stock for this item.


?NSANLIK TAR?H?N?N BAsLANGICINDAN BER? ?NSANLAR DÜNYA’DA OLUP B?TENLER?N NASIL GERÇEKLEsT?g?N? MERAK ETM?sT?R. B?NLERCE YILDIR B?R?KEN DENEYLER VE F?K?RLER SAYES?NDE B?Z B?RÇOK sEY? ÖgREND?K.

BU K?TAP B?L?MSEL KEs?FLER?N ARKASINDAK? PARLAK ZEKÂLARA B?R YOLCULUK N?TEL?g?NDE. BU YOLCULUKTA KARA DEL?KLER?, AYLARI, MIKNATISLARI, M?KROSKOB?K YARATIKLARI, IsIK VE ISI HAKKINDAK? GERÇEKLER?, ETOBUR B?TK?LER?, DNA GERÇEg?N?, HASTALIKLARI, D?NOZORLARI, ATOMLARI, ASTERO?TLER? VE DAHA NELER NELER ÖgRENECEKS?N?Z!Author: Anna CLAYBOURNE
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786051142562
Dimensions: 0