Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Nefsi Arındırmak

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Allah, imanı yarattığında iman O'na: 'Yüce Allah'ım! Beni güçlendir.' demiştir. Allah da onu güzel ahlâk ve cömertlikle güçlendirir. Yine Allah, küfrü yarattığında küfür O'na: 'Yüce Allah'ım! Beni güçlendir.' demiştir. Allah da onu kötü ahlâk ve cimrilikle güçlendirir. Hz. Peygamber Efendimiz (sav): "Ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim." buyurur. Bir mümin, iman eder ve salih amel işleyerek imanını tahkim ve takviye eder. Ahlâkın güzelleşmesi, bu salih amelleri kapsayıcı bir hususiyete sahiptir. Fudayl b. İyaz'ın aktardığına göre bir gün Peygamber Efendimize, geceleri ibadet eden ve gündüzleri oruç tutan fakat ahlâkı kötü olup, diliyle çevresindekileri yıldıran bir kadının durumu sorulmuş. Peygamber Efendimiz de o kadın için: "Onda bir hayır yoktur, cehennemliklerdendir." demiştir. İşte, güzel ahlâk ibadetlerin ve imanın kemale ermesi için en mühim rükündür. İmam Gazzâlî, İhyâ eserinin Nefsin Arındırılması başlığını verdiği bu kısımda ahlâkın tehzibini ve güzelleştirilmesini ele almakta; bazen bir mürşit gibi hakikat yolunda yürüyen sâliklere rehberlik etmekte, bazen de bir mürebbi gibi çocuk yaştan itibaren terbiyenin nasıl olacağını göstermekte. Abdullah Yasir İslamoğlu'nun latif ve selis tercümesiyle Sufi Kitap İmam Gazzâlî'nin İhyâu Ulûmiddin kalbi hayata yönelik bölümlerini basmaya devam ediyor. 

Author: Imam Gazali
Publisher: Sufi KITAP

ISBN 9786257949842
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 112