Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Cocuk ve Namaz: Haydi Çocuklar Namaza

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Namaz,Rabbimiz Allah'? anmak, O'nunla söyle?mek ve O'nu çok sevmektir. 
Namaz, Sevgili Peygamberimize selam göndermek ve bütün Müslümanlar için esenlik dilemektir.
Namaz, Kutsal kitab?m?z Kur'an?-? Kerim'in bahar iklimine girmektir. 
Namaz, abdest ve dua ile bütün kötülüklerden ar?nmam?z, günahlar?m?z ve kusurlar?m?z için ba???lanma dilememizdir. 
Rabbimizin yard?m?n?, himayesini ümit etme ve Meleklerle karde?li?imizdir. 
K?saca namaz, kalbimizdeki sevginin ibadete dönü?mesidir. 

Author: Melek Ce
Publisher: Ugurbocegi

ISBN 9799758781583
Dimensions: 0