Mutlu Olma Dertli Ol!

Mutlu Olma Dertli Ol!

Author: Ömer Güçlü
$10.95
"Ey gönül! Ses etme bekle. 
'Ya nasip!' de, Rabbine b?rak. 
Dert insana yol gösterir."
-Hz. Mevlânâ-

Her sabah mutlu bir gün geçirme hayalleriyle uyanan, nereye gitse, "Mutlusun de?il mi?" sorular?na muhatap olan, mutlu de?ilse ay?planan ve ya?am gayesi mutlulukla s?n?rl? olan modern zaman insanlar? olarak dertlenemiyoruz.

Gömle?in ilk dü?mesinin yanl?? iliklenince di?er hepsinin yanl?? iliklenmesi gibi mutlulukla ilgili anlay???m?z çarp?k olunca, di?er tüm duygular?m?z da çarp?kla?t?. Asl?ndan uzakla?an her ?eyin kendine yabanc?la?mas? gibi mutluluk da bamba?ka bir ?ey oluverdi. Mutlu olmak ad?na yap?lan her eylemin mutsuzlukla sonuçlanmas?, hazin bir tablo olu?turdu bizler için. 

Ömer Güçlü, tökezleyebilece?imiz bu noktada, Mutlu Olma Dertli Ol! diyerek bak?? aç?m?z? de?i?tirmeye davet ediyor bizleri…
Book Title Mutlu Olma Dertli Ol!
Author Ömer Güçlü
Publisher Sufi Kitap
SKU BSR-0162
ISBN 9786055215897
"Ey gönül! Ses etme bekle. 
'Ya nasip!' de, Rabbine b?rak. 
Dert insana yol gösterir."
-Hz. Mevlânâ-

Her sabah mutlu bir gün geçirme hayalleriyle uyanan, nereye gitse, "Mutlusun de?il mi?" sorular?na muhatap olan, mutlu de?ilse ay?planan ve ya?am gayesi mutlulukla s?n?rl? olan modern zaman insanlar? olarak dertlenemiyoruz.

Gömle?in ilk dü?mesinin yanl?? iliklenince di?er hepsinin yanl?? iliklenmesi gibi mutlulukla ilgili anlay???m?z çarp?k olunca, di?er tüm duygular?m?z da çarp?kla?t?. Asl?ndan uzakla?an her ?eyin kendine yabanc?la?mas? gibi mutluluk da bamba?ka bir ?ey oluverdi. Mutlu olmak ad?na yap?lan her eylemin mutsuzlukla sonuçlanmas?, hazin bir tablo olu?turdu bizler için. 

Ömer Güçlü, tökezleyebilece?imiz bu noktada, Mutlu Olma Dertli Ol! diyerek bak?? aç?m?z? de?i?tirmeye davet ediyor bizleri…

Deal of the Day