Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mus'ab ibn-i Umeyr

$795 $895

Genç Mus’ab Habeşistan’dan yeni dönmüş, Sevgililer Sevgilisi’ne (s.a.s) henüz kavuşmuştu. Ancak gelen yeni bir emirle Mus’ab bu defa da Medine’ye gidecekti. Bu onun için yeni bir ayrılıktı; Habib-i Ekrem’inden (s.a.s) yine ayrılacaktı. Ancak vazife cümleden alâ idi. Tereddütsüz ve büyük bir heyecanla yola koyuldu.

Medine yolunda, bir taraftan ilk muhacir olmanın bahtiyarlığını yaşarken diğer taraftan da genç omuzlarına bu denli ağır bir vazifenin yüklenmesinden iki büklüm oluyordu. Zira orada Resûlullah’ı (s.a.s) temsil edecek, Hak ve hakikate susamış gönüllere su serpecek ve Medine halkına dini anlatacaktı.

Ne kutsal bir vazife idi ki, hicret öncesi Medine’yi medenileştirecek ve kutsal göçe hazır hâle getirecekti. Yalnızdı; fakat inandığı davanın gücüyle gidiyordu.

Elinizdeki kitapta, günümüz mefküre muhacirlerinin kendisine örnek alacağı bir sahabînin hayatı ele alınıyor. İslâm tarihinde ilk öğretmen, ilk mürşit/mübelliğ ve aynı zamanda Medine’ye ilk hicret eden Mus’ab ibn-i Umeyr’in ibret dolu hayat hikâyesi anlatılıyor.Author: Hasan Altıntaş
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368763
Dimensions: 0